Dobrodošli na spletnih straneh
GEODETSKE PISARNE MATAIJA
O NAS  |  PISARNE  |  ZAPOSLENI  |  OPREMA IN INSTRUMENTI  |  USLUGE IN PROIZVODI  |  KONTAKTI
NOVICE
NOVICE
USLUGE IN PROIZVODINudimo naslednje geodetske usluge:

1. Izdelava parcelacijskih in drugih geodetskih elaboratov zemljiškega katastra.

2. Izdelava parcelacijskih in drugih geodetskih elaboratov za potrebe katastra nepremičnin.

3. Izdelava elaboratov katastra vodov.

4. Izdelava posebnih geodetskih podlog za prostorsko planiranje in gradbeno projektiranje, izdelava geodetskega projekta, izdelava elaborata izkoličenja objekta, kontrolna geodetska merjenja pri izgradnji in vzdrževanju objektov (spremljanje mogočih premikov).

5. Izdelava situacijskih načrtov za objekte, za katere ni potrebno izdelati geodeskega projekta.

6. Količenje objektov.

7. Izdelava posebnih geodetskih podlog za zaščitena območja.

8. Dela strokovnega nadzora del, ki smo jih navedli v točkah 3, 4, 6 in 7.

9. Geodetski projekt

10. Ostalo

Opomba: Potrebno dokumentacijo za izdelavo elaboratov v imenu stranke nabavljamo sami (potrjene kopije katastrskega plana, izvleček iz zemljiš“ke knjige, posestni list ...).
© 2008 - 16 Geodetski Ured Mataija d.o.o.
HR  |  SI  |  IT  |  DE  |  GB  
Arty Design Studio